Krešimir Vinšćak – Page 80 – serijala.com

Autor: Krešimir Vinšćak

32

Televizijska početnica

Rječnik stranih televizijskih pojmova. Za sve one koji se uvijek pitaju što znače riječi rating, lead in, multi-cam sitcom, syndication, upfront…