animacija – Page 5 – serijala.com

Kategorija: animacija

0

D’oh!

Kompilacija: dvadeset godina Homerove fraze koja je dospjela i u Oxfordov rječnik.