serijala.com – Page 354 – Komentari i vijesti o aktualnim i manje aktualnim stranim tv serijama
DiRekt: CW 7

DiRekt: CW

Supernatural, Vampire Diaries, Merlose i Beverly, Smallville, Gossip Girl i jesen za televizijsku mrežu CW…