Klasična bajka u dva nova ruha – u razvoju adaptacije Ljepotice i zvijeri | serijala.com

Klasična bajka u dva nova ruha – u razvoju adaptacije Ljepotice i zvijeri

Čak dvije bajkovite adaptacije u konkurenciji su na dvije različite mreže.